Privatlivspolitik

Vi sender dig markedsføringsmateriale fra følgende  virksomheder :

Facitlån, Nordiclån, Føniks Privatlån, Paymark Finans, L’EASY Minilån, L’EASY Kontantlån, D:E:R Privatfinans, Digi Finans, Ferratum, Lendo, Lendme, Goloan, Sambla, Kreditnu, Arcadia Finans, Mybanker, Hiper, Kviknet, Norlys, Maxspeed, Telia, JetNet, Djøf, Oister, Eesy.

1. DATANSVARLIGHED

Skagen Finans, som ejes og drives af Upworth Solutions ApS (herefter Upworth) tager din persondatabeskyttelse alvorligt.

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine persondata, er:

Navn: Upworth Solutions ApS

CVR-nummer: 39040085

Adresse: Nupark 51, 7500 Holstebro

Har du spørgsmål kan du altid kontakte os på kontakt@skagenfinans.dk.

2. BEHANDLING AF PERSONDATA

Type af data

De data, vi anvender, omfatter:

E-mail

Upworth indsamler, opbevarer, behandler og anvender dine data med henblik på markedsføring via e-mail og sms, som du direkte har givet samtykke til.

Upworth behandler alene data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvorfor oplysningerne er indhentet.

Vi indsamler, behandler og opbevarer alene de persondata, der er nødvendige i forhold til at oplyse vores fastsatte formål. Derudover er det bestemt ved lovgivning, hvilken type af data, vi skal indsamle og opbevare.

Ved din tilmelding accepterer du som bruger, at Upworth Solutions ApS må behandle dine indtastede oplysninger. Ligeledes accepterer du, at Upworth Solutions ApS må sende nyhedsbreve med tilbud og muligheder indenfor netop lån samt bredbånd og fibernet. Du vil modtage lånetilbud fra disse brands: Sparxpres, Lånlet, Spargo Finans, Modus Finans, Leasy Lavrentelån, DER Privatfinans, Nordiclån, Leasy Minilån og Paymark Finans, Føniks Privatlån, Fokuslån, Nova Finans, Vivus, Ferratum, Lendon, Folkelånet, Mini Finans, Kassekreditten, Bonuslån, Turbolån, Auroralån, Tillidslån, Cashper, Kvikto, Moment Lån, Kronelån, Simbo, Tando Lån, Spar Nord, Foxy Finans, Nordcredit, Lendme og Zaplo. Her kan også være tale om generel information indenfor lån. De oplysninger du har indtastet, som vi derfor behandler, kan også blive brugt i forhold til marketing på sociale medier og andre relevante platforme. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke, såfremt du ønsker dette.

Kontrol og opdatering af persondata

Upworth kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi opdaterer endvidere løbende dine persondata, enten via løbende kontakt med dig eller via offentlige databaser.

Da vores arbejde er afhængig af, at dine data til enhver tid er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Sletning

Upworth sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet, dog således at anden lovgivning, der foreskriver opbevaring i bestemte tidsperioder overholdes.

Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring heraf.

Lovligt grundlag

Upworth skal som udgangspunkt bruge dine persondata for at behandle dine ordrer, hvilket formål er lovligt, idet der er indgået en aftale med dig herom. Hvis der ikke foreligger et lovligt grundlag for at indhente dine persondata, indhenter vi dit samtykke, inden behandling af sådanne oplysninger finder sted.

Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at henvende dig til os.

Videregivelse

I visse situationer kan det være relevant for os at videregive dine persondata. Upworth videregiver alene persondata, hvis vi har et lovligt grundlag herfor.

3. SIKKERHED

Upworth beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har udarbejdet instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Upworth har endvidere fastlagte procedurer for deling af adgangsrettigheder til medarbejdere.

For at undgå datatab laver vi løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der kan medføre risiko for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet hurtigst muligt.

4. ANVENDELSE AF COOKIES

Upworth placerer kun nødvendige cookies, der sikrer funktionaliteten af vores hjemmeside, og som er undtaget fra krav om samtykke.

Før der placeres cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke.

5. DINE RETTIGHEDER

Ret til adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan endvidere få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig.

Adgangen til at modtage ovenstående oplysninger kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Ret til berigtigelse eller sletning

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige eller forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse om, hvori unøjagtigheden eller fejlen består.

I nogle situationer har vi en forpligtelse til at slette dine persondata, eksempelvis hvis du trækker dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke er nødvendige i forhold til formålet, kan du bede om at få dem slettet.

Ret til at gøres indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vores behandling af dine persondata.

Ret til at flytte dine persondata

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke.

Hvis du anvender denne ret, vil du modtage dine persondata i et almindeligt anvendt maskinlæsbart format.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Upworth.

Hvis du ønsker at få adgang til dine persondata, får dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores behandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig meddelelse herom så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse herom.